Bescherming persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om de gegevens van onze klanten vertrouwelijk te houden en te beschermen tegen pottenkijkers. Dat is niet alleen netjes, dat is ook wettelijk verplicht.

Wij slaan de gegevens van de personen en de bedrijven die onze klanten zijn op in een beveiligde database. En daar blijven ze ook. Wij geven onze klantengegevens niet door aan anderen voor commerciële doeleinden. Maar om je goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben we bepaalde gegevens natuurlijk wel nodig. Daarom willen we van je weten:

 • Naam bedrijf
 • Voor- en achternaam en geslacht van de contactperso(o)n(en)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Inschrijvingsnummer Handelsregister
 • BTW-identificatienummer
 • Betaalgegevens (we gebruiken de bankrekening van onze klanten alleen als zij geld van ons terugkrijgen)

En waar gebruiken we die gegevens dan voor:

 • Klantenregistratie: in de klantenregistratie staan de gegevens van onze klanten. Dat is handig voor de volgende keer als er weer een bestelling plaatst wordt door dezelfde klant. Dan weten wij alles nog van de vorige keer.
 • Klantenservice: wanneer onze klant contact met ons opneemt weten wij wie de kant is en wat deze klant geleverd heeft gekregen. Daarvan staan dus aantekeningen in de klantenregistratie.
 • Nieuwsbrieven: je kunt je aanmelden voor nieuwsbrieven. Zodra wij iets te vertellen hebben over aanbiedingen, nieuwe producten, assortimentsuitbreiding, beursdeelname, enz. dan laten we onze klanten dat op deze manier weten.
 • Verbetering: wij doen enorm ons best, maar wij zien niet altijd of alles lukt. Missie geslaagd? Of ben je misschien niet tevreden? Ook hiervoor gebruiken wij onze klantengegevens. Wij benaderen je soms om te vragen of alles gaat zoals het zou moeten, of je iets liever anders wil.
 • Aanbiedingen: wij organiseren acties, doen soms iets extra’s, of iets voor de lol. Daar willen we onze klanten natuurlijk van laten profiteren. Dus ook daarvoor gebruiken wij klantengegevens. 
 • Fraudepreventie: wij gaan altijd uit van het goede in de mensen. Wij vertrekken vanuit vertrouwen. Altijd. Maar heel soms blijkt dat niet terecht. Ook dan komen we in actie, maar dat is dan niet zo leuk (voor beide partijen).

Hoe lang bewaren we die persoonsgegevens?

Wij bewaren de klantengegevens vanaf het moment van eerste aanvraag tot offerte en gedurende het proces tot en met levering, tot drie jaar na dato. De reden daarvoor is dat een deel van onze klanten periodiek of seizoensmatig bestelt. Dan is het zowel voor ons als voor onze klant van belang dat wij de procesgeschiedenis hebben bewaard om de draad weer op te kunnen pakken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Geen zorgen: wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen géén besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor onze klanten. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (een medewerker van ARPE) tussen zit.

Delen van klantengegevens met derden

Wat we zomaar níet doen, is informatie verstrekken aan derden. Tenzij met voorafgaande toestemming van onze klant en wanneer dit absoluut noodzakelijk is voor de uitvoering van onze afspraken met onze klant, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies (of vergelijkbare technieken)

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analystische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wil jij jouw klantengegevens inkijken? Of wil je gegevens laten wijzigen, doorsturen of verwijderen uit ons systeem? Dat kan! Laat het Ria per e-mail even weten (ria@arpe.nl). Zij is onze officiële “Functionaris Gegevensverzameling”.

Maar dan willen we ook zeker weten dat jij dat verzoek indient, en niet iemand anders. Wil je daarom een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek meesturen? Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren dan (bijna) meteen!

Klacht indienen

Als we het echt verprutst hebben kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.